การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นก้าวสำคัญไปสู่การบริหารงานแบบลีน

การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นก้าวสำคัญไปสู่การบริหารงานแบบลีน

     การบริหารงานแบบลีนนั้น เน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้ทุก ๆ กระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าต่อลูกค้าของบริษัท หลักการสำคัญของการบริหารงานแบบลีน นั่นไม่ใช่ก็ลดขนาดองค์กร ลดขนาดการผลิต หรือไล่คนออกอย่างที่ทุกคนเข้าใจกัน หากเราเปรียบคำว่า ลีน กับร่างกาย พนักงานก็เปรียบเสมือนอวัยวะของร่างกายคอยทำหน้าที่หล่อเลี้ยงบริษัทให้คงอยู่ได้ เวลาเราจะทำให้หุ่นดีขึ้นหรือทำให้ร่างกายมีน้ำหนักน้อยลง เราไม่ได้ไปตัดอวัยวะออก แต่สิ่งที่เราจะเอาออกคือไขมัน ซึ่งประโยชน์ของไขมันนั้นน้อยมากถ้าเทียบกันกับผลเสียที่มันจะก่อให้เกิดแก่ร่างกายของเรา

     การบริหารงานแบบลีนก็เช่นเดียวกัน หลักการจริง ๆ ไม่ใช่การลดจำนวนพนักงาน แต่เป็นการใช้ประโยชน์ในสิ่งที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Optimize) พร้อมทั้ง ตัดสิ่งสูญเปล่า (Waste) ทิ้งเพื่อให้ flow การทำงานนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นรวดเร็วไม่สะดุดติดขัด

     สิ่งสูญเปล่า 7 ประการของลีนประกอบไปด้วย
1. การผลิตมากเกินไป (Over-production)
2. การเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
3. การขนส่ง, นำส่ง (Transportation)
4. การเคลื่อนไหว (Motion)
5. กระบวนการที่เกินความจำเป็น (Overprocessing)
6. การรอคอย (Delay)
7. ความเสียหายในตัวสินค้า (Defect)

     จะเห็นได้ชัดว่า ถึงแม้ไม่ต้องลงลายละเอียดลงไปมาก เราก็พอจินตนาการได้ว่า การที่เราลดสิ่งสูญเปล่า 7 อย่างในบริษัทหรือองค์กรเราลงไปนั้น จะทำให้กระบวนการทำงานของเรามีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นแค่ไหน โดยที่ผลสุดท้ายแล้ว เราจะผลิตสินค้าหรือบริการได้เร็วขึ้น ความผิดพลาดน้อยลง และ ลดต้นทุนขององค์กรเราได้ในที่สุด 💵

👍 การปรับใช้การเซ็นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถช่วยให้คุณลด สิ่งสูญเปล่า (Wastes) ไปถึง 4 ใน 7 อย่างด้วยกัน นั่นคือ การขนส่งหรือนำส่ง ซึ่งไม่ใช่หมายถึงแค่การนำส่งภายนอกอย่างเดียว แต่เป็นการนำส่งภายในองค์กรด้วย เช่นนำส่งเอกสารไปให้เซ็น ต่อไปคือ ลดการเคลื่อนไหวและกระบวนการที่ไม่จำเป็น การที่เราต้องลุกขึ้นปรินท์เอกสารเดินไปมา ส่งฝากคนนั้นส่งไปให้คนนี้เซ็น ส่งเซ็นจากระดับบริหารแล้วต้องมาให้ระดับปฎิบัติการเซ็น ซึ่งกระบวนการและการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นก็จะก่อให้เกิดการรอคอย กระบวนการงานติดเป็นคอขวด เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่ออฟฟิตตลอด โดยเฉพาะฝ่ายบริหารและฝ่ายที่จะต้องออกปฎิบัติงานในพื้นที่ เป็นงานยากเหลือเกินที่จะต้องตามหาล่าตัวมาให้ได้ให้หมดทุกคน

🙂 ดังนั้น ขอให้ทุกท่านลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ วาเรียส ไซน์ ซึ่งจะทำให้กระบวนการทำงานและธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและไม่มีสะดุด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนได้ทั้งองค์กร โดยใช้ความฉลาดของเทคโนโลยีมาช่วยท่านกันเถอะครับ

📍  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และติดต่อเราได้ที่
🖥  เว็บไซต์ https://varias.co.th
📩  Email: office@atom-outsource.co.th
📞  โทร. 02-114-7476 ต่อ 105