เซ็นชื่อบนเอกสารดิจิทัลได้ง่าย ๆ ทุกที่ทุกเวลา – ฟรี

     หากตัวคุณเองหรือองค์กรของคุณจะต้องวุ่นวายกับการส่งเอกสารเพื่อให้เซ็นชื่อ ไม่ว่าจะส่งกันเองภายในองค์กร เช่นส่งให้ผู้บริหาร , ผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้เซ็น หรือส่งไปให้บุคคลภายนอกเช่น ลูกค้า , ซัพพลายเออร์ หรือ พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเพื่อเซ็นลายเซ็น หรือแม้กระทั่ง ในโรงงานซึ่งแผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนกฝ่ายผลิต หรือ ผู้จัดการโรงงานเองจะต้องเซ็นเอกสารเพื่ออนุมัติขั้นตอนใด ๆ ในโรงงานนั้น แต่ขั้นตอนการเซ็นเอกสารนี้ต้องเกิดความล่าช้า เพราะว่าผู้บริหารหรือท่านใดที่มีอำนาจลงนามนั้นอาจจะต้องเดินทาง ติดภารกิจ หรือ ไม่ได้นั่งอยู่ในออฟฟิตประจำเพื่อรอเซ็นเอกสาร กลายเป็นคอขวดในโฟลว์งานที่ต้องล่าช้าหรือหยุดชะงักไป ทำให้เกิดการเสียโอกาสทางการค้า ความล่าช้าในการบริหาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร โอกาสทางธุรกิจ หรือ ความพึงพอใจของลูกค้าที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากแต่เราไม่ได้สังเกตุเห็นก็เป็นได้

ด้วยโซลูชันของเราคุณสามารถส่งเอกสารให้ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้บริหารแผนกต่าง ๆ หรือท่านอื่นท่านใด ที่ต้องเซ็นชื่อลงในเอกสารนั้น ๆ ของคุณได้ ภายใน 5 นาที ไม่ว่าพวกเค้าเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนในก็ตาม

 • เซ็นชื่อในเอกสารหรือสัญญาทุกประเภทได้ทางออนไลน์
 • ผู้ลงนามจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีด้วย ข้อความ หรือ อีเมล
 • ผู้ลงนามสามารถทำให้การลงนามเป็นเรื่องง่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ *โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใด ๆ
 • สัญญาที่ลงนามจะถูกส่งไปยังผู้ลงนามทั้งหมดหลังจากที่มีการลงนามของคนสุดท้าย

วาเรียส ช่วยคุณได้ยังไง?

Play Video

1. อัพโหลดสัญญาเป็นไฟล์ .PDF (หรือ จากไฟล์ Word, Excel, Powerpoint โดยตรงได้ทันทีหาก ลงโปรแกรม Varias Desktop Application)

2. ทำเครื่องหมายตรงจุดที่คุณต้องการใส่ลายเซ็นของผู้เซ็นในแต่ละท่าน

     ตรงนี้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการส่งสัญญาให้กับผู้ลงนามเพื่อลงนามเป็น ข้อความ หรือ อีเมล และคุณยังสามารถกำหนดให้ผู้ลงนามแนบรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนได้อีกด้วย

3. จากนั้นสัญญาจะถูกส่งไปยังผู้ลงนามทุกคนในทันที และ ผู้ลงนามทุกคนสามารถลงชื่อได้ง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว จากจอสัมผัสของโทรศัพท์มือถือ

     *หากคุณต้องการให้ผู้ลงนามแนบรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนด้วย ผู้ลงนามจะถูกขอให้ถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนของเขาโดยอัตโนมัติทันทีที่เขาเซ็นเอกสาร

4. ตรวจสอบสถานะ

     ในหน้าบริหารจัดการเอกสารหลักที่ใช้งานง่ายของเรา คุณสามารถดูสถานะ พร้อมทั้งรายละเอียดเอกสารและลายเซ็นได้ทั้งหมด

5. เสร็จสมบูรณ์

     ทันทีที่ผู้ลงนามทุกคนลงนามในสัญญา ขั้นตอนสุดท้ายจะถูกส่งไปยังผู้ลงนามทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้รับสำเนาของสัญญาที่มีลายเซ็นทั้งหมด

     ลายเซ็นจะถูกบันทึกในเอกสารและเพิ่มเติม PDF จะถูกปิดผนึกแบบดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงที่ตามมาไม่สามารถทำได้อีกต่อไป ในกรณีนี้ลายเซ็นทั้งหมดจะไม่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

    *หากคุณต้องการให้ผู้ลงนามแนบรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนด้วย คุณจะเห็นในรูปของเอกสาร PDF ที่เป็นผลลัพธ์ด้านล่างนี้ หน้าใหม่จะถูกแนบต่อท้ายหน้าสุดท้ายของเอกสาร PDF ที่มีรูปภาพของบัตรประจำตัวประชาชนและลายเซ็นเพิ่มเติมในหน้านั้น

ข้อมูลลายเซ็น

    เราบันทึกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ลงนามและซ่อนการเข้ารหัสไว้ในเอกสาร PDF เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลได้ในภายหลัง ถึงแม้ว่าคุณจะลบเอกสารออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วก็ตาม

  • เวลา
  • ที่อยู่ IP
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ (รวมถึงรุ่นของโทรศัพท์มือถือ)
  • สถานที่
  • ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลายเซ็นรวมถึง แรงกดปากกา เป็นต้น

โซลูชั่นดิจิตอลสำหรับทุกอุตสาหกรรม

บริษัท ที่มีชื่อเสียงจากอุตสาหกรรมประกันภัยไว้วางใจ Varias

ติดตามเลย!

รับรองไม่พลาดข่าวสารและการอัพเดทใหม่ ๆ