Varias ได้รับการนำเสนอในการอภิปรายสดผ่านทาง Facebook โดยเพจ “สื่อศาล” ในหัวข้อ “ระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารคดี (ทีมศาลจังหวัดเบตง)”

Varias ได้รับการนำเสนอในการอภิปรายสดผ่านทาง Facebook โดยเพจ “สื่อศาล” ในหัวข้อ “ระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารคดี (ทีมศาลจังหวัดเบตง)”

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 12.59 น. ทางเพจ “สื่อศาล” ได้ทำการแพร่ภาพสดการประชุมในหัวข้อ “การเผยแพร่ความรู้และแสดงผลงานดีด้านนวัตกรรมการบริหารคดีผ่านระบบออนไลน์” ในการประชุมครั้งนี้เป็นการอภิปรายของ “ทีมศาลจังหวัดเบตง” ที่นำเสนอในหัวข้อ “ระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารคดี” ซึ่งได้นำระบบ Varias มาใช้ในการอภิปรายในครั้งนี้ด้วย

     ทั้งนี้ เราขอขอบคุณ “ทีมศาลจังหวัดเบตง” เป็นอย่างสูง ที่เชื่อมั่นและเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการใช้งานระบบของเรา และนำไปเสนอต่อ “สำนักงานส่งเสริมตุลาการ” เพื่อพิจารณานำไปประยุกต์ใช้งานในอนาคต

Inbox Facebook @VariasSign
เว็บไซต์ https://varias.co.th
Email: office@atom-outsource.co.th
โทร. 02-114-7476 ต่อ 105